آنچه سیاست‌های چین از مرکز خدمات عمومی و حزبی روستای Longnan انتظار دارد!