معماران

Muzharul Islam

مظهرالاسلام

بررسی پروژه‌ها و آثار منتخب او زمانی بیش از پنجاه سال را در بر می‌گیرد، مردی که تاریخ، مرزها و سبک‌ها را زیر پا گذاشت!

Ammar Khammash

عمار خماش

برای "عمار خماش" که نه تنها یک معمار بی‌نظیر است، بلکه فردی چندوجهی با پیشینه‌ای غنی و متنوع است، عود چیزی فراتر از یک ساز است!


Mariam Kamara

ماریام کامارا

طرح‌های ماریام کامارا دارای ساختمان‌هایی با اشکال هندسی بوده و بر سه ماده محلی تولید شده در دسترس بسیاری از جوامع تکیه دارد: سیمان، فلز بازیافتی و خاک خام!