مقالات

26 اردیبهشت 1403
موزه فرهنگی ژانگ‌یان

موزه فرهنگی ژانگ‌یان نوسازی به سبکی نوین

24 اردیبهشت 1403
هوش مصنوعی در پروژه The Line (Other) Saudi Arabia

هوش مصنوعی در پروژه The Line (Other) Saudi Arabia همه چیز را وارونه کرده است

19 اردیبهشت 1403
کارگاه Terra Cotta

بازگشت رُس به خانه پدری در کارگاه Terra Cotta

17 اردیبهشت 1403
مجتمع مسکونی Torres del Parque

قلب بتنی بوگوتا در مجتمع مسکونی Torres del Parque می‌تپد

10 اردیبهشت 1403
معماری در منطقه آمازون

معماری در منطقه آمازون درهم تنیده با طبیعت و مردم

10 اردیبهشت 1403
لزلی لوکو و مارینا تبسم

لزلی لوکو و مارینا تبسم در لیست 100 چهره تاثیرگذار سال 2024 در مجله تایمز

10 اردیبهشت 1403
نمایشگاه ملی اسلواکی

نمایشگاه ملی اسلواکی پلی برای اتصال تاریخ به مردم

29 فروردین 1403
مزرعه میشل برگر

در مزرعه میشل برگر می‌توانید سبزترین وِرژن خود باشید!

28 فروردین 1403
ماریام کامارا

ماریام کامارا و گنجینه آفریقا