خاورمیانه و اوراسیا

خاورمیانه و اوراسیا به ترتیب شامل کشورهای ایران، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، اردن، کویت، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، عمان، یمن، بحرین از جنوب غرب آسیا و کشورهایی، چون مصر، لیبی و تونس از شمال آفریقا و اوراسیا برای مثال کشور‌هایی مثل ایران، عربستان سعودی، افغانستان و کشورهای اروپایی مثل سوئد و انگلستان. اما برخی کشورها مانند روسیه و ترکیه، هم در آسیا و هم در اروپا هستند.