اروپای جنوبی

همهٔ کشورهایی که در اروپای جنوبی قرار دارند جزو اروپای جنوبی محسوب می‌شوند. با این حال، کاربردهای آن در زمان‌های گوناگون، شامل معنی‌های مختلفی نیز بوده‌است. مانند مفاهیم سیاسی، زبان‌شناسی و بافت فرهنگی و جغرافیای گیاهی یا اقلیمی. بیشتر کشورهای جنوب اروپا با دریای مدیترانه هم‌مرز هستند.