بناهای زمینه گرا

ساختمان‌هایی که به بافت، تاریخ، فرهنگ و طبیعت برای ایجاد فضاهایی الهام‌بخش اهمیت می‌دهند، بناهای زمینه گرا نامیده می‌شوند.

26 اردیبهشت 1403
موزه فرهنگی ژانگ‌یان

موزه فرهنگی ژانگ‌یان نوسازی به سبکی نوین

19 اردیبهشت 1403
کارگاه Terra Cotta

بازگشت رُس به خانه پدری در کارگاه Terra Cotta

17 اردیبهشت 1403
مجتمع مسکونی Torres del Parque

قلب بتنی بوگوتا در مجتمع مسکونی Torres del Parque می‌تپد

10 اردیبهشت 1403
معماری در منطقه آمازون

معماری در منطقه آمازون درهم تنیده با طبیعت و مردم

10 اردیبهشت 1403
نمایشگاه ملی اسلواکی

نمایشگاه ملی اسلواکی پلی برای اتصال تاریخ به مردم

29 فروردین 1403
مزرعه میشل برگر

در مزرعه میشل برگر می‌توانید سبزترین وِرژن خود باشید!

7 فروردین 1403
کارخانه شیشه‌سازی

تلالو کارخانه شیشه‌سازی بر روح جمعی خیابان‌های پتوج

7 فروردین 1403
آرکادیا

آرکادیا و کارخانه آجرسازی‌

7 فروردین 1403
کتابخانه ویپوری

کتابخانه ویپوری و طلسم جنگ!

7 فروردین 1403
کلیسای صومعه Saint John the Baptist

کلیسای صومعه Saint John the Baptist آسمان را در آغوش گرفت!

30 بهمن 1402
موزه Tongguan

موزه Tongguan آنجا که خاک، آتش را خاموش نمی‌کند!

بازدید از موزه Tongguan به ما این فرصت استثنایی را می‌دهد تا نه تنها با میراث ارزشمند هنر ساخت سرامیک چینی و تاریخ معماری باستانی چین بهتر آشنا شویم بلکه تصویر جامع‌تری از المان‌های شاخص معماری زمینه‌‌‌گرا به دست آوریم.
24 خرداد 1401
هتل سیب

هتل سیب – تبدیل به طبیعت و پیوند با تاریخ

24 خرداد 1401
معماری و مسیحیت

تعامل معماری و مسیحیت در مروارید آفریقا